Artykuł 281 kodeksu karnego – kradzież rozbójnicza. Co mi grozi?

Przestępca dokonujący kradzieży rozbójniczej

Kradzież rozbójnicza to przestępstwo, które polega na zastosowaniu przemocy względem osoby lub groźby jej natychmiastowego zastosowania albo doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności, jak również nieprzytomności po to, by utrzymać w posiadaniu rzeczy, tuż po dokonaniu jej kradzieży. Dowiedz się czym dokładnie jest kradzież rozbójnicza, jakie są jej przykłady, a także poznaj różnicę pomiędzy nią a wymuszeniem rozbójniczym.

Kradzież rozbójnicza opisana jest w 281 artykule kodeksu karnego (art. 281 kk). Można ją opisać w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na kradzieży mienia – bez zastosowania przemocy. Natomiast w etapie drugim, sprawca, by utrzymać w posiadaniu zabraną rzecz, używa w tym celu przemocy.

Kradzież rozbójnicza

Czym się różni rozbój a kradzież rozbójnicza? Rozbój to kwalifikowana forma kradzieży, która polega na kradzieży z zastosowaniem przemocy względem osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności.

Tymczasem kradzież rozbójnicza polega na tym, iż sprawca chcąc utrzymać w posiadaniu zabraną rzecz bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, stosuje przemoc wobec osoby lub grozi jej natychmiastowym użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności czy też bezbronności.

W skrócie – kradzież z rozbojem opiera się na zastosowaniu przemocy w celu utrzymania w posiadaniu wcześniej skradzionej rzeczy, natomiast rozbój polega na kradzieży z użyciem przemocy.

Jakie są statystyki kradzieży rozbójniczej? Na stronie policji można znaleźć informacje dotyczące 2016 roku i w tabeli można znaleźć informację, iż liczba postępowań wszczętych wynosiła 1062, zaś liczba przestępstw stwierdzonych – 1145.    

Kradzież rozbójnicza – przykłady   

Jeśli chodzi o przykłady kradzieży rozbójniczej to warto na początek wskazać, że jest to po części odwrotność rozboju, ponieważ sprawca stosuje przemoc lub grozi jej natychmiastowym zastosowaniem już po popełnieniu kradzieży, żeby utrzymać się w posiadaniu zabranej rzeczy.

Przykładem może być włamywacz złapany na gorącym uczynku, który grozi bronią, by zbiec z miejsca przestępstwa. Jako kradzież rozbójnicza jest zaliczana również sytuacja, gdy przemoc została zastosowana względem innej osoby niż osoba okradziona, która chciała odebrać sprawcy skradzione przez niego mienie.

Co oznacza, że sprawca kradzieży rozbójniczej używa przemocy? Zwrot ten należy rozumieć, jako faktyczne jej użycie wobec osoby lub też jako zagrożenie natychmiastowym jej użyciem.

Artykuł 281 kodeksu karnego       

O czym mówi art. 281 kk? Kodeks karny art. 281 brzmi: „Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

W kodeksie karnym należy wskazać dwa typy kradzieży rozbójniczej:

  • zwykły – występek zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności (art. 281 kk),
  • zwykły mniejszej wagi – występek zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (art. 283 kk).                 

Kradzież rozbójnicza – orzecznictwo        

Jakie jest orzecznictwo w art 281 kk? Jak napisano we wcześniejszym akapicie osobom, które podjęły się kradzieży rozbójniczej grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeśli chodzi o wyrok przy kradzieży rozbójniczej to ważne jest, by doszło do precyzyjnego ustalenia czy miejsce miał rozbój, czy właśnie kradzież rozbójnicza. Dlaczego? Ponieważ za przestępstwo kradzieży rozbójniczej zagrożenie karą pozbawienia wolności jest niższe – od roku do lat 10. Z kolei w przypadku rozboju grozi pozbawienie wolności od 2 do 12 lat.

Kradzież rozbójnicza a wymuszenie rozbójnicze

Czym się różni kradzież rozbójnicza a wymuszenie rozbójnicze? To nic innego jak występek, który polega na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia własnym mieniem, bądź cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej przez użycie wobec niej przemocy, groźby zamachu na życie, zdrowie, bądź groźby gwałtownego zamachu na mienie.

Co ważne, sprawca musi robić to, by osiągnąć korzyść majątkową dla siebie, czy osoby trzeciej. Sytuacja ta od rozboju różni się odstępem czasowym między działaniami sprawcy, a reagowaniem osoby pokrzywdzonej, w czasie którego pokrzywdzony nie jest pod bezpośrednim wpływem zmuszającego.                

Kradzież rozbójnicza – adwokat

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokatów? Ponieważ mają w swojej ofercie profesjonalne usługi w zakresie reprezentowania klientów w sprawach karnych – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również sądowego i wykonawczego.

Zgodnie z życzeniem klienta, adwokaci dążą do konsensualnego zakończenia postępowania karnego,  a także podejmują się obrony w sprawach, które są wielowątkowe i zawiłe pod kątem prawnym.

Bibliografia:

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63968,Kradziez-rozbojnicza-art-281.html