Jazda pod wpływem marihuany – kary dla kierowcy

Marihuana

Potocznie zwana marihuana, a dokładniej kannabinoid THC to substancja, która pomimo naturalnego źródła pochodzenia ma działanie odurzającą, a tym samym wpływa na zdolności poznawcze i motoryczne kierowcy. Wobec tego prowadzenie pojazdu pod jej wpływem jest zabronione prawnie. Nie ma przy tym znaczenia czy kierowca zażył marihuanę w celach medycznych czy innych.

Stężenie marihuany we krwi

Jazda pod wpływem marihuany, ze względu na możliwe negatywne następstwa, jest czynem zabronionym prawnie.

Jednak istotne jest, że w pewnych sytuacjach zachowanie tego typu może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a w innych jako przestępstwo, co w znaczący sposób wpływa również na wymiar kary.

Decydujące znaczenie ma tu stężenie narkotyku w organizmie i jego wpływ na układ nerwowy.

Chociaż polskie prawo nie definiuje sztywnej i niezmiennej granicy pomiędzy stanem po użyciu narkotyku a stanem pod wpływem narkotyku, to w oparciu o opinie wyspecjalizowanych biegłych toksykologów opracowana została teoria umożliwiająca odpowiednią kwalifikację zachowań polegających na prowadzeniu pojazdu pod wpływem marihuany.

W celu zakwalifikowania danego zachowania jako przestępstwo albo wykroczenie konieczna jest każdorazowa ocena realnego wpływu środka odurzającego na sprawność psychosomatyczną kierowcy w stopniu podobnym jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu.

Taka ocena często dokonywana jest w odniesieniu do każdego sprawcy indywidualnie, przy uwzględnieniu jego właściwości osobistych.

Niektóre sądy mają jednak w zwyczaju uznawać, że obecność THC we krwi w stężeniu przekraczającym wartość 2,5 ng/ml powoduje zaburzenia sprawności kierowcy porównywalne do tych, które z reguły występują pod wpływem alkoholu w stężeniu powyżej 0,5 promila.

Dlatego w sprawach dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków istotne jest dogłębne przedstawienie wszystkich okoliczności sprawy, które pozwolą na indywidualną interpretację stanu odurzenia sprawcy czynu, co dla efektu postępowania karnego jest wielokrotnie bardziej opłacalne dla oskarżonego.

Więcej o prowadzeniu pojazdu pod wpływem narkotyków innych niż marihuana piszemy tutaj.

Prowadzenie samochodu po marihuanie

Prowadzenie pojazdu po marihuanie może wiązać się z orzeczeniem kary o różnej postaci i różnej wysokości oraz dolegliwości.

W przypadku, gdy jazda pod wpływem marihuany zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie, sprawcy grozi areszt lub kara grzywny wynosząca od 50 zł do nawet 5000 zł. Dodatkowo przepis przewiduje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli jednak prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany zostanie uznane za przestępstwo, kary są dużo poważniejsze. Może to być:

  • grzywna,
  • kara ograniczenia wolności,
  • pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz tego orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeśli jednak kierowca jadący pod wpływem tego środka odurzającego był wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, marihuany lub innych narkotyków, albo za niektóre z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, kara na niego nałożona wyniesie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdów może być w tym przypadku nawet dożywotnie.

Testy na obecność marihuany

Wśród badań na obecność narkotyków największą wiarygodnością charakteryzują się badania krwi na obecność marihuany. Na rynku dostępne są również testy wykrywające obecność THC w moczu, które również charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności.

Policjanci dysponują testami różnego rodzaju, od jednorazowych zestawów po urządzenia elektroniczne. Zazwyczaj wykrywają one tylko obecność narkotyków w organizmie kierowcy, ale nie określają ich stężenia.

Dlatego każdy kierowca, w przypadku którego tester narkotykowy wykryje obecność substancji psychoaktywnych, jest poddawany badaniu toksykologicznemu krwi w celu określenia stężenia narkotyku, a co za tym idzie, zakwalifikowania zachowania kierowcy jako wykroczenie lub przestępstwo.

Warto w tym miejscu również wskazać, że w organizmach osób, które przyjmują marihuanę stale, np. w celach medycznych, narkotyk ten może pozostawać przez długi czas (kilka miesięcy), nawet jeżeli nie wpływa na funkcje psychosomatyczne.

W takim przypadku narkotyk również zostanie wykryty przez policyjne testery, a kierowca może zostać obwiniony za jazdę po użyciu środka odurzającego.

Susz CBD a jazda samochodem

Chociaż tzw. susz CBD podobnie jak THC jest pozyskiwany z konopi indyjskich, nie jest uznawany za substancję psychoaktywną ani odurzającą, bowiem nie wpływa na układ nerwowy człowieka oraz na jego zdolności poznawcze i motoryczne.

Jest legalnym produktem ziołowym, dostępnym dla konsumentów bez ograniczeń.

Wobec powyższego susz CBD nie wpływa w żaden sposób na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Warto jednak pamiętać, że niektóre z produktów zawierających CBD, np. oleje zawierają również pewne ilości THC, który z kolei wykrywany jest przez narkotesty.

Dlatego legalność prowadzenia pojazdów po zażyciu produktu zawierającego konopie indyjskie jest uzależniona od tego, czy produkt ten zawierał sam susz CBD, ewentualnie w połączeniu z minimalnymi ilościami THC, czy poziom THC w takim produkcie był na tyle wysoki, że mógł wpłynąć na zdolności poznawcze i motoryczne kierowców.

Jazda pod wpływem marihuany – dlaczego warto mieć adwokata?

Z uwagi na powyższe okoliczności, w przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem marihuany i postawienia zarzutu prowadzenia pojazdu po zażyciu środka odurzającego bardzo istotne jest skontaktowanie się z adwokatem wyspecjalizowanym w prowadzeniu spraw tego typu.

Wielokrotnie bowiem organy ścigania nie uwzględniają pewnych okoliczności mających dla sprawcy charakter łagodzący, a dopiero ich dokładne przedstawienie i uzasadnienie może doprowadzić do korzystnego dla kierowcy zakończenia sprawy, w szczególności w zakresie zminimalizowania okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.