Artykuł 158 kodeksu karnego. Co grozi za pobicie?

Pobicie

Pobicie jest to napaść fizyczna, za którą grożą konsekwencje prawne, nawet kara pozbawienia wolności. W przypadku, gdy jest się ofiarą można starać się o należyte odszkodowanie i zadośćuczynienie. Na czym polega procedura zgłaszania pobicia na policję i o jakiej wysokości odszkodowanie można się starać? Ile grozi za pobicie i co oznacza art. 158 kk?

Pobicie

Czym właściwie zgodnie z kodeksem karnym jest pobicie? Zgodnie z artykułem 158 kodeksu karnego, pobicie jest to napaść fizyczna nie mniej niż dwóch osób na jedną, dodatkowo strona atakująca w każdym przypadku ma przewagę liczebną. Co ważne, strona atakowana nie idzie w kierunku starcia, jedynie może bronić się przed atakiem.

Dodatkowo warto wiedzieć, iż sprawca to nie tylko ta osoba, która jest odpowiedzialna za zadawanie ciosów pokrzywdzonemu, ale także te osoby, które w czasie pobicie nakłaniają innych do walki, jednak same w niej nie biorą udziału.

Zgłoszenie pobicia   

Dlaczego zgłoszenie pobicia na policję jest ważne? Ponieważ dzięki temu można uchronić zarówno siebie, jak i inne osoby przed następnymi działaniami, ponadto w ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo swoje, jak i danej okolicy. Pobicie może zgłosić każdy, kto ma informacje na jego temat, jest jego świadkiem, bądź ofiarą.

Zgłoszenie pobicia na policji powinno nastąpić jak najszybciej od zdarzenia. W jakie sposób je przeprowadzić? Można je zgłosić telefonicznie, poprzez osobiste stawienie się na policji, a także w formie pisemnej, wysyłając zawiadomienie do jednostki policji, która zajmuje się obszarem, gdzie miało miejsce pobicie. Przede wszystkim należy opisać dokładnie jego przebieg, podać personalia napastników (dane osobowe, rysopis, pseudonim czy miejsce zamieszkania), a także wskazać świadków zdarzenia.

Jak najszybciej po pobiciu należy udać się na obdukcję, czyli pójść do lekarza, który wyda zaświadczenie o stanie zdrowia. W czasie obdukcji lekarz spisuje stwierdzone przez niego obrażenia ciała, a także zazwyczaj podaje ich przyczynę. Celem obdukcji jest potwierdzenie doznanych obrażeń, jak również ocena prawna czasu naruszania czynności narządów ciała.

Na obdukcję zgłosić może także policja, wtedy to badanie z pewnością będzie bezpłatne. Zgłaszając pobicie na policję, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą przejść przez całą procedurę.

Art. 158 kk     

O czym mówi artykuł 158 kodeksu karnego? Przede wszystkim warto zacząć od rozróżnienia bójki od pobicia. Bójka jest zajściem pomiędzy nie mniej niż trzema osobami, w którym to obie strony zarówno atakują, jak i się bronią. Co ważne, nie można odróżnić strony, która jest tylko atakująca, od strony, która wyłącznie podjęła działania obronne. Pobicie różni się tym, że jest to napaść fizyczna nie mniej niż dwóch osób na jedną, dodatkowo strona atakująca w każdym przypadku ma przewagę liczebną.

Artykuł 158 kk składa się z trzech paragrafów:

  1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ile grozi za pobicie?

Co grozi za pobicie? Jak wspomniano wyżej, w prawie karnym kara za pobicie zależna jest przede wszystkim od stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej.

W przypadku, gdy następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś jeśli następstwem jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.              

Warto wiedzieć, iż istnieją również okoliczności, które zaostrzają odpowiedzialność karną. Przede wszystkim chodzi o:

  • skutek w postaci nieumyślnego spowodowania średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci,
  • zastosowanie broni palnej, noża, bądź innego równie niebezpiecznego przedmiotu.

Odszkodowanie za pobicie

Jaka jest wysokość odszkodowania za pobicie? Starając się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże uzyskać możliwie najwyższą kwotę, a także pomoże przejść przez wszelkie niezbędne procedury.

Warto wiedzieć, iż poszkodowanemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszystkich powstałych z tego powodu kosztów lub renta, która ma za zadanie wyrównać szkody o charakterze trwałym.

Zadośćuczynienie za pobicie obejmuje krzywdę psychiczną (czyli szkodę niematerialną), którego celem jest zrekompensowanie stanu psychicznego i nerwowego, zaś odszkodowanie odnosi się do krzywdy fizycznej (szkoda materialna).