Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdy pod wpływem alkoholu

W przypadku zatrzymania kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu istotne jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do złagodzenia grożącej kary. Samo złagodzenie kary za jazdę po pijanemu może obejmować: skrócenie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów czy wyłączenie określonej kategorii posiadanego prawa jazdy spod zakazu. Sprawdź, co możesz zrobić aby uzyskać mniejszą karę. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata z naszej kancelarii.

Co grozi za jazdę po pijanemu?

Jaka jest kara za jazdę po pijanemu? W przypadku przestępstwa (art. 178a kk), kara za jazdę pod wpływem alkoholu wiąże się z możliwością wymierzenia przez sąd kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Kara za jazdę po alkoholu obejmuje również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dla większości kierowców najbardziej dolegliwą karą za jazdę po pijaku jest właśnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu wiąże się w przypadku skazania z 3-letnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oczywiście zdarzają się sytuacje w których można starać się o skrócenie takiego zakazu oraz złagodzenie kary.

Jest taka możliwość w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego albo wyłączenia kategorii prawa jazdy spod zakazu (np. w przypadku posiadania kategorii C lub C+E). Prowadzenie pod wpływem alkoholu jest uregulowane w art. 178a kk.

Ile można mieć alkoholu we krwi?

W praktyce można spotkać się z częstymi pytaniami osób zatrzymanych za prowadzenie po alkoholu: „2 promile alkoholu we krwi jaka kara”, „3 promile alkoholu jaka kara”, „1 promil alkoholu jaka kara”.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie ma regulacji, która uzależniałaby karę od konkretnego stężenia alkoholu we krwi. W procedurze wymiaru kary jest to jeden z elementów, które Sąd bierze pod uwagę.

Oczywistym jest jednak, że im wyższe stężenie alkoholu we krwi, tym większe potencjalne zagrożenie na drodze.

Dlatego wysokie stężenia alkoholu mogą mieć wpływ na karę oraz okres zakazu prowadzenia pojazdów. Jednakże nawet w przypadku bardzo wysokich stężeń, takich jak np. 3 promile alkoholu, warto jest podjąć obronę, chociażby w celu złagodzenia kary lub uzyskania minimalnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oprócz stężenia alkoholu istotne są również takie elementy jak przebieg zdarzenia czy dotychczasowy sposób życia sprawcy.

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie

Nie zawsze prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu stanowi przestępstwo. Art. 87 kodeksu wykroczeń (kw), reguluje przypadek prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu. Stan po użyciu alkoholu nie jest stanem nietrzeźwości.

Wykroczenie przy jeździe po alkoholu ma miejsce w przypadku gdy prowadzący pojazd mechaniczny ma w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu od 0,1 mg/dm3 do 0,25 mg/dm3. Powyżej granicy 0,25 mg/dm3 zaczyna się stan nietrzeźwości, który stanowi przestępstwo zgodnie z art. 178a kk.

W przypadku wykroczenia z art. 87 kw, trzeba najczęściej liczyć się z karą grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów. W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

Jest to znaczna rozpiętość możliwego do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. W związku z tym, warto w sprawach wykroczenia jazdy po alkoholu podejmować obronę w celu uzyskania jak najkrótszego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo, w przypadku stężeń zbliżonych do wartości 0,1 mg/dm3 może nastąpić umorzenie postępowania albo uniewinnienie, co wiąże się z całkowitym brakiem zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?

Szybkie odzyskanie prawa jazdy jest kluczowe dla osób odpowiadających za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy? Przede wszystkim można złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Takie zażalenie zostanie rozpatrzone przez Sąd. Najważniejsze w procedurze odzyskania prawa jazdy po alkoholu jest jednak prowadzenie aktywnej obrony w celu uzyskania jak najkrótszego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Taki zakaz będzie zawarty w wyroku kończącym postępowanie w sprawie. W przypadku uzyskania zakazu prowadzenia pojazdów do roku włącznie, prawo jazdy będzie mogło zostać odzyskane bez wcześniejszego egzaminu na prawo jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu stanowi jedno z najkorzystniejszych rozwiązań procesowych w przypadku spraw o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu następuje na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat. W tym okresie należy przestrzegać porządku prawnego. Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma istotne znaczenie dla zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd może bowiem w takim przypadku orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 3 lata. W praktyce taki zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony w wymiarze nawet 1 roku. Stanowi to istotne złagodzenie orzeczonej kary. W takim wypadku po upływie zakazu prowadzenia pojazdów nie będzie konieczności ponownego zdawania prawa jazdy.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sąd nie wymierza kary. Trzeba jednak zapłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kara może zostać wymierzona w przypadku podjęcia warunkowo umorzonego postępowania przez Sąd. Może się tak zdarzyć w przypadku rażącego naruszania prawa w okresie próby.

Inne formy złagodzenia kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Oprócz warunkowego umorzenia postępowania, istotną formą złagodzenia kary jest wyłączenie określonej kategorii posiadanego prawa jazdy spod zakazu (np. prawo jazdy C lub C+E).

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych bezwzględnie powinien dotyczyć tego pojazdu, który sprawca prowadził, popełniając przestępstwo.

Tym samym, w przypadku kiedy nastąpiło zatrzymanie w związku z prowadzeniem samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości, sprawca ma możliwość podjęcia starań w celu wyłączenia spod zakazu innych posiadanych kategorii prawa jazdy, które posiada (np. właśnie na samochody ciężarowe). Może stanowić to istotne udogodnienie.

Czytaj też: Jazda po alkoholu – co mam robić, jak się bronić?

Czytaj też: Blokada alkoholowa – jak ją uzyskać?