Jazda po alkoholu

Przepisy dotyczące jazdy po alkoholu w Polsce są niezwykle restrykcyjne – kierowca może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdu i wysoką grzywnę. Sprawdź, co robić w momencie zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, jakie kary grożą kierowcy i jak można odzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Nasza kancelaria kompleksowo pomaga kierowcom na każdym etapie sprawy.

Spis treści – kliknij i wybierz interesujący się fragment artykułu:

Pijani kierowcy zatrzymani w Polsce – policyjne statystyki

Choć w ostatnich latach liczba pijanych kierowców zatrzymanych przez policję sukcesywnie spada, to i tak dalej jest to jeden z głównych problemów na polskich drogach. Ciągle w okresie długich weekendów oraz świąt, przedstawiciele służb zatrzymują wielu nietrzeźwych kierowców.

Zgodnie z polskim prawem, zatrzymań może dokonywać m. in. Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.

Według policyjnych statystyk w 2021 r. liczba nietrzeźwych kierujących przekroczyła wartość 100 tysięcy, natomiast w 2022 r. było to ponad 98 tys. osób.

W bieżącym roku codziennie zatrzymywanych jest ok. 200 kierowców prowadzących po alkoholu. W styczniu 2023 roku zatrzymano ponad 7 tys. kierowców po spożyciu, a w lutym prawie 6 tys.

W momencie zatrzymania kierowcy po spożyciu alkoholu, niezmiernie istotny jest jak najszybszy kontakt z adwokatem, który opracuje odpowiednią taktykę procesową oraz będzie reprezentował kierowcę przed prokuraturą, policją, a także sądem.

Rekord promili u kierowcy zatrzymanego w Polsce zmierzono w 2012 r. w Dobrołęce koło Ostrołęki, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w wyniku zderzenia pojazdów.

Według danych podanych przez policję, zmarły kierowca miał 22,3 promila alkoholu we krwi, co stanowi najwyższe zmierzone stężenie alkoholu we krwi.

Aktualne przepisy dotyczące jazdy po alkoholu. Ile promili można mieć żeby prowadzić?

Jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę po pijanemu, twój czyn może być rozpatrywany jako przestępstwo albo wykroczenie za jazdę po alkoholu. Wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu.

Dopuszczalna ilość promili u kierowców w Polsce to taka, która kształtuje się poniżej granicy 0,5 promila. Może być ona przeliczona miligramy występujące w jednym decymetrze sześciennym. W takim wypadku dopuszczalna wartość to 0,09 mg/dm3.

Kierowcy w pierwszym kontakcie z policją najczęściej spotykają się z wartościami wyrażanymi w miligramach na decymetr sześcienny. Dzieje się tak z tego powodu, że policja bada stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu alkomatami.

Badania krwi są przeprowadzane na życzenie kierowcy albo kiedy kierowca odmawia kontroli poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu przy pomocy alkomatu. Każdy kontrolowany może odmówić takiego badania, ale wtedy trzeba się liczyć z tym, że policja uda się z kierowcą na badania krwi.

Stan po spożyciu alkoholu

Stanem po użyciu alkoholu (wykroczenie za jazdę po alkoholu z art. 87 kodeksu wykroczeń) jest więc sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan po użyciu alkoholu został określony w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a konkretnie w art. 46 ust. 2 tej ustawy. Wskazana ustawa określa ile promili można mieć w Polsce, wskazując granicę od której zaczyna się stan po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości

Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) będziemy mówić w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Definicję stanu nietrzeźwości możemy znaleźć w art. 115 § 16 kodeksu karnego, gdzie ustawodawca wskazał objaśnienia wyrażeń ustawowych. Wskazane przepisy kk odnoszące się do jazdy pod wpływem alkoholu oraz dotyczące tego ile można mieć promili nie są nowymi przepisami i obowiązują w Polsce od wielu lat.

Wskaźnik promili na granicy błędu

Wskaźnik promili jest zatem niezwykle istotny w sprawach jazdy po alkoholu. W praktyce bardzo często można spotkać się z sytuacjami granicznymi, kiedy wynik badania jest na granicy normy. A zakres błędu pomiarowego często wyznacza granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem.

W związku z zakresem błędów pomiarowych, może się np. zdarzyć, że w niektórych przypadkach osoba podejrzana o przestępstwo, powinna odpowiadać za wykroczenie (co wiąże się z krótszym okresem zakazu prowadzenia pojazdów). Tak samo na tej samej podstawie, osoba obwiniona o wykroczenie może okazać się niewinna. Może się też zdarzyć, że zakaz prowadzenia pojazdów zostanie także istotnie skrócony.

Osoba nieposiadająca wiedzy z zakresu postępowania karnego może nie zdawać sobie sprawy, że istnieje możliwość zakwalifikowania zarzucanego czynu jako wykroczenie. W takich przypadkach niezbędna okazuje się pomoc prawnika.

Udział adwokata w czynnościach procesowych oraz zgłoszone przez niego wnioski dowodowe mogą doprowadzić do istotnej zmiany wyniku postępowania karnego.

Kary za jazdę po alkoholu – co grozi kierowcy zatrzymanemu za jazdę po spożyciu?

Zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu to często osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z policją, prokuraturą oraz sądami. Niektórzy zatrzymani nie zdają sobie czasem nawet sprawy czy jazda po alkoholu jest przestępstwem.

A co grozi za jazdę po alkoholu? Kara za jazdę pod wpływem alkoholu proponowana przez prokuratora lub sąd mogą oznaczać:

Największym zagrożeniem dla aktywnych kierowców jest oczywiście zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie najczęściej stosowanym środkiemkarnym w przypadku przestępstw jest 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w przypadku wysokich stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu zakaz może być znacznie dłuższy), chociaż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego można walczyć o jego zmniejszenie.

Ustawowa kara za jazdę po wpływem alkoholu, to pozbawienie wolności do lat 3. Do tego dochodzi konieczność zapłaty pieniędzy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Jazda po alkoholu niesie zatem za sobą poważne konsekwencje.

Jakie są kary za jazdę po spożyciu alkoholu w 2023 r.? W przypadku wykroczenia za jazdę po alkoholuzakazprowadzeniapojazdów jest orzekany w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

Do tego dochodzą najczęściej konsekwencje finansowe w postaci grzywny w wysokości od 2.500 zł oraz obciążenie kosztami postępowania.

Mandat za jazdę po alkoholu

A czy można dostać tylko mandat za jazdę po pijaku? W związku z tym, że jazda po alkoholu wiąże się z poważnymi konsekwencjami, w naszej sprawie rozstrzygnięcie będzie wydawał sąd.

Co do zasady nie dostaniemy zatem mandatu za jazdą po alkoholu, ponieważ policja przekaże naszą sprawę do sądu razem z wnioskiem o ukaranie.

Wielu zatrzymany utożsamia natomiast mandat z grzywną. Przy wykroczeniu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu wysokość grzywny, która będzie orzeczona wynosi minimum 2.500 zł.

Dodatkowo, jeżeli oprócz prowadzenia po pijaku dojdzie np. do jakiejś stłuczki czy też drobnej kolizji, w grę wchodzi także odpowiedzialność za drugie wykroczenie z art. 86 kodeksu wykroczeń, tj. zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W taryfikatorze mandatów za 2023 r. w związku z jazdą po alkoholu możemy sprawdzić natomiast ile punktów karnych otrzymamy za takie zdarzenie.

Jazda po alkoholu na rowerze i na hulajnodze

Za jazdę pod wpływem alkoholu może zostać zatrzymana osoba prowadząca pojazd mechaniczny, np. samochód albo motocykl. W takim wypadku zarówno przy wykroczeniu jak i przestępstwie trzeba liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów. Warto jednak wiedzieć, że jazda na rowerze po alkoholu jest również penalizowana.

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu stanowi wykroczenie opisane w art. 87 kodeksu wykroczeń. Może to być jazda rowerem po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości. Obydwa przypadki zagrożone są grzywną oraz możliwością orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów inne niż pojazdy mechaniczne.

Tak więc jazda na rowerze po alkoholu nie powinna skończyć się zabraniem prawa jazdy np. kategorii B.

Podobna sytuacja jest w momencie, gdy jedziemy hulajnogą. Jazda hulajnogą po alkoholu może skończyć się surowym mandatem – minimum 1000 zł w przypadku stanu po użyciu alkoholu oraz co najmniej 2,5 tys. zł w przypadku stanu nietrzeźwości.

W tym przypadku również może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie za jazdę po alkoholu a pozwolenie na broń

Jak wyglądu sprawa z jazdą po alkoholu a pozwolenia na broń? Żeby uzyskać pozwolenie na broń należy być osobą niekaraną za przestępstwa. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, pozwolenia na broń nie wydaje się osobom skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne (art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy o broni i amunicji).

Natomiast zgodnie z art. 18 ustawy o broni i amunicji, właściwy organ tj. policji cofa pozwolenie na broń w przypadku skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne.

Warto w tym miejscu dodać, że przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 kodeksu karnego) jest przestępstwem umyślnym.

Ustawa nie odnosi się jednak do wykroczeń. Wymienione przepisy odnoszą się również co prawomocnego orzeczenia.

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że można walczyć o wyłączenie określonych kategorii prawa jazdy spod sądowego zakazu. Udział adwokata w sprawie o jazdę po alkoholu może pomóc rozstrzygnąć wiele wątpliwości, w szczególności w zakresie kary za jazdę po alkoholu.

W przypadku zostaniesz zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu  alkoholu najwłaściwszą decyzją jest skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz zapoznanie się ze swoimi uprawnieniami.

Jednym z nim jest prawo do adwokata, który z pewnością pomoże w stresujących i problematycznych przesłuchaniach, w których będzie uczestniczył, a także opracuje najkorzystniejszą taktykę procesową.

Warto podkreślić, iż podejmowanie nagłych decyzji, zwłaszcza w zakresie propozycji dobrowolnego poddania się karze nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego też pomoc adwokata jest tym bardziej niezbędna.

Przykład:

Barbara została zatrzymana w odległości 2 kilometrów od swojego domu przez policję w ramach akcji trzeźwy poranek. Nie obawiała się badania ponieważ wiedziała, że jest trzeźwa. Okazało się jednak, że w wydychanym powietrzu wykryto 0,11 mg/dm3. Po upływie 15 minut było już 0,09 mg/dm3. Niestety pierwszy wynik był powyżej dopuszczalnej przez polskie prawo granicy alkoholu w wydychanym powietrzu i Policja wszczęła postępowanie o wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń tj. o prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu.

Barbara początkowo chciała przyjąć karę obejmujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale za namową koleżanki skontaktowała się z adwokatem. W rozmowie telefonicznej dowiedziała się, że wyniki badania takim alkomatem jaki został użyty przy jej badaniu, mogą być obarczone błędem pomiarowym nawet w zakresie 0,03 mg/dm3.

Adwokat złożył wniosek o biegłego toksykologa, który potwierdził większy zakres błędu pomiarowego niż w świadectwie wzorcowania alkomatu. Okazało się, że Barbara mogła mieć w rzeczywistości w pierwszym badaniu 0,08 mg/dm3, a więc dopuszczalną ilość alkoholu. Po przeprowadzeniu sprawy sądowej została uniewinniona od zarzutu. Nie musiała płacić grzywny i zwrócono jej prawo jazdy.

Więcej o sposobach złagodzenia kary piszemy tutaj.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu. Co robić, czym można jeździć?

Zatrzymanie prawa jazdy to często najdotkliwsza konsekwencja dla osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Poniżej przedstawiamy za co może zostać zatrzymane prawo jazdy:

  • kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,
  • kierowca jest pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu (np. narkotyki, dopalacze, marihuana),
  • wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu: prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadęalkoholową (w przypadku ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową); kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu jest związane z praktycznie każdym przypadkiem kontroli auta i kierowcy, u którego w trakcie kontroli drogowej zostanie stwierdzona obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zabranie prawa jazdy za alkohol wiąże się z tym, że w momencie zatrzymania do kontroli drogowej nietrzeźwemu kierującemu jest zatrzymywane elektronicznie prawo jazdy.

Utrata prawa jazdy za alkohol ma ten skutek, że później sąd w wyroku zalicza okres zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu i o tyle orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy. Tak więc przyszły zakaz będzie nam się liczył już od momentu zatrzymania prawa jazdy.

Przy przestępstwie prowadzenia w stanie nietrzeźwości, prawo jazdy może być zabrane za alkohol na 3 lata i dłużej. Sąd w wyroku skazującym jest zobligowany do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat.

Oczywiście są od tego odstępstwa – osoby niekarane za przestępstwo umyślne mogą walczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego i krótszy zakaz prowadzenia pojazdów, istnieje też możliwość wyłączenia określonej kategorii prawa jazdy np. B albo C spod zakazu.

Prawo jazdy może być zabrane za alkohol na 6 miesięcy w przypadku sprawy o wykroczenie. Wykroczenie może się jednak wiązać z dłuższym, nawet 3-letnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, dlatego warto w takiej sprawie skonsultować się ze specjalistą i obrać korzystną strategię procesową.

W momencie zabrania prawa jazdy za alkohol, kierowca nie ma wiedzy na ile zabierają prawo jazdy. Wiedzę w tym zakresie uzyska dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy sądowej.

Może natomiast w przypadku prawa jazdy zabranego po alkoholu, udać się do adwokata, który wskaże mu co dalej można robić w jego sprawie i jakie działania będą najkorzystniejsze. Zabranie prawa jazdy można też zażalić.

Czym można jeździć kiedy mamy zabrane prawo jazdy za alkohol?

Kierowcy, którym zostało zabrane prawo jazdy dalej mogą jeździć rowerem i innym pojazdami w zakresie których, nie jest wymagane prawo jazdy. Zabrane prawo jazdy nie jest też równoznaczne z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, którego złamanie stanowi przestępstwo.

W przypadku prawa jazdy zabranego za alkohol, kiedy jeszcze nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w wyroku sądu, osoba prowadząca np. samochód pomimo zabranego prawa jazdy, może liczyć się z odpowiedzialnością za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień z art. 94 kodeksu wykroczeń.

Jak można odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

O możliwości odzyskania zatrzymanego prawa jazdy będzie decydował całokształt postępowania, na które wpływ ma nie tylko prokurator i policja, ale przede wszystkim adwokat broniący swojego klienta.

W przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, okres na który zostanie zatrzymane prawo jazdy, jest znacznie krótszy niż ten przewidziany w wyroku z zawieszeniem.

Dodatkowo, w tego typu sprawach można walczyć o wyłączenie określonej kategorii prawa jazdy spod zakazu.

Warto również skorzystać z możliwości wniesienia zażalenia i odwołania się od postanowienia w przedmiocie zabrania prawa jazdy.

Przykład:

Michał jest zawodowym kierowcą ciężarówki. Niestety został zatrzymany kierując swoim samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Zbadane stężenie alkoholu było duże i wyniosło 1,9 promila alkoholu we krwi.

Michał otrzymał propozycję dobrowolnego poddanie się karze w wymiarze 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Po uzgodnieniu linii obrony ze swoim adwokatem, nie zdecydował się na dobrowolne poddanie się karze.

W sądzie, dzięki wielu okolicznościom łagodzącym, udało się uzyskać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat z wyłączeniem kategorii C oraz C+E.

Jazda pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Co grozi za jazdę bez uprawnień?

Recydywa za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu Jest to sytuacja opisana w art. 178a § 4 kodeksu karnego.

Dotyczy zatem kierowcy, który był już skazany prawomocnie za prowadzenie np. samochodu po pijaku i w okresie skazania ponownie został zatrzymany za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, czyli prowadził pod wpływem alkoholu po raz drugi.

Recydywa w związku z jazdą po alkoholu jest surowiej karana niż to miało miejsce przy pierwszym skazaniu. Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Dodatkowo sąd orzeka świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości minimum 10.000 zł.

W takim wypadku zostaje także orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Ta regulacja pozwala walczyć w przypadku recydywy o nieorzekanie dożywotniego zakazu prowadzeni pojazdów. Oczywiście trzeba wtedy przekonać sąd, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 § 3 kodeksu karnego).

Tak więc, jeżeli prawo jazdy było zatrzymane za alkohol i doszło do skazania za przestępstwo, ponowne dopuszczenie się prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu wiąże się poważnymi konsekwencjami.

Warto jednak pamiętać, że chodzi tylko o prawomocnie skazania, które nie uległy jeszcze zatarciu. Jeżeli ktoś był wcześniej skazany za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po alkoholu, ale wyrok uległ zatarciu i wpis został usunięty z Krajowego Rejestru Karnego, to w przypadku ponownego zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, kwalifikacja prawna powinna być z 178a § 1 kodeksu karnego.

Najłatwiej opisać to na przykładzie:

Adam był skazany z art. 178a § 1 kodeksu karnego na karę grzywny oraz 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Miał też do zapłaty koszty sądowe. Adam zapłacił grzywnę, koszty sądowe oraz odbył 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.

W związku z wykonaniem wszystkich obowiązków, skazanie uległo zatarciu po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Po tym okresie Adam niestety znów został zatrzymany i wydmuchał 0,7 mg/dm3 alkoholu.

W związku z tym, że poprzednie skazanie uległo zatarciu, teraz nie będzie odpowiadał za recydywę, tylko znowu z art. 178a § 1 kodeksu karnego. Brak recydywy będzie oznaczał, że w stosunku do Adama nie zostanie orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Pamiętajmy, że różne kary zacierają się w różnych okresach. Inaczej zaciera się kara grzywny, a inaczej kara pozbawienia wolności. Dla laika to mogą być sytuacje bardzo trudne do oceny i warto w tej kwestii skonsultować się z adwokatem.

Zdarzają się też takie sytuacje, że pomimo tego, że skazanie jest zatarte, to dalej figuruje jako wpis w karcie karnej. Trzeba wtedy podjąć stosowne działania zmierzające do usunięcia takiego wpisu. Jest to bardzo istotne, ponieważ może zaważyć na kwalifikacji prawnej czynu, a tym samym na kwestii dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nasi adwokaci spotykali się z takimi sytuacjami, gdzie skazanie widniało w rejestrze, chociaż było zatarte z mocy prawa.

Warto też zwrócić uwagę, że z recydywą mamy do czynienia w przypadku prawomocnego skazania. Nie będzie zatem recydywą z art. 178a § 4 kodeksu karnego jeżeli ktoś zostanie zatrzymany za jazdę po alkoholu drugi raz, ale zanim jego pierwsza sprawa będzie prawomocnie zakończona.

Recydywa wiąże się często, chociaż nie zawsze ze złamaniem zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowcy często utożsamiają to z pojęciem jazdy pod wpływem alkoholu bez uprawnień albo jazdy po alkoholu bez prawa jazdy. W takim wypadku kwalifikacja prawna będzie obejmować również art. 244 kodeksu karnego.

Co się dzieje w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu po raz trzeci? W tym przypadku kierowca znów będzie odpowiadał z art. 178a § 4 kodeksu karnego. Oczywiście konsekwencje karne mogą być w tym przypadku znów dotkliwsze. Teraz sąd nie będzie miał już innej możliwości niż orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – tę kwestie reguluje art. 42 § 4 kodeksu karnego.

Jakie są zatem wyroki za jazdę po alkoholu w związku z tzw. recydywą? Kary w wyrokach są bardzo różne. Dalej można walczyć o zastosowanie grzywny albo kary ograniczenia wolności. Może być też orzeczona kara pozbawienia wolności.

Zasadą jest też stosowanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Inaczej wygląda sytuacja osoby, która została zatrzymana po raz drugi, a inaczej takiej, która została zatrzymana po raz trzeci albo czwarty.

Za każdym razem konsekwencje mogą być poważniejsze. Wiele też zależy od okoliczności zdarzenia, właściwości i warunków osobistych sprawcy oraz podjętych działań w sprawie.

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją stosowaną do przestępstw. Jazda pod wpływem alkoholu, która jest kwalifikowana jako wykroczenie nie jest objęta możliwością skorzystania z warunkowego umorzenia. Przy wykroczeniach istnieją natomiast inne możliwości złagodzenia sprawy o jazdę pod wpływem alkoholu.

Osoba zatrzymana za jazdę po alkoholu często nie posiada wiedzy o takiej możliwości. Organy ścigania niezwykle rzadko proponują takiego rodzaju rozwiązanie z własnej inicjatywy. Wystąpienie przez organy ścigania z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania jest w praktyce rzadko stosowaną sytuacją.

Policja i prokuratura najczęściej przedstawiają wzór wniosku o dobrowolne poddanie się karze, które to rozwiązanie jest często niekorzystne dla podejrzanych.

Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków kara zaproponowana przez policję może być niewspółmiernie surowa względem popełnionego czynu.

Natomiast warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, gdyż nie dochodzi wtedy do skazania. Oskarżony jest w tym przypadku dalej osobą niekaraną. Wobec oskarżonego stosowany jest okres próby (od roku do trzech lat).

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania można liczyć na krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów.

Dla zatrzymanych za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania jest szansą na uzyskanie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Co istotne, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony na okres roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jest to ogromne udogodnienie, zwłaszcza w przypadku kierowców zawodowych dla których incydent związany z jazdą po alkoholu może być źródłem znacznych problemów zawodowych.

O warunkowe umorzenie postępowania może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne. Jeżeli organy ścigania nie zgodzą się na zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania, zawsze może zrobić to sąd, który nie jest w tym zakresie związany stanowiskiem prokuratury.

Nie ma jednolitego wzoru wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu. W sporządzeniu takiego wzoru wniosku przy warunkowym umorzeniu postępowania może pomóc adwokat.

Sąd rozpatruje całą sytuację życiową oskarżonego, dlatego zawsze warto podjąć walkę o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Praktyka pokazuje, że warunkowe umorzenie postępowania karnego może mieć zastosowanie nawet do stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekraczających 0,25 mg/dm3. Czasem, w sytuacji np. przeparkowywania samochodu, istnieje możliwość walki o warunkowe morzenie postępowania karnego przy wysokich stężeniach oscylujących w okolicach nawet 1,0 mg/dm3.

Praktyka orzecznicza pokazuje, że zdarzają się tego typu rozstrzygnięcia. Oczywiście każda sytuacja procesowa powinna być oceniana indywidulanie przez osobę mającą doświadczenie procesowe w tym zakresie.

Przykład:

Adrian był na spotkaniu towarzyskim, gdzie spożywał alkohol w postaci drinków w godzinach 19:00 – 23:00. Następnie udał się na spoczynek. Następnego dnia miał dzień wolny, ale jeden z domowników poprosił go o przywiezienie leków na ból głowy z pobliskiej apteki. Adrian czuł się dobrze i wybrał się do apteki położonej ok. 1,5 km od domu.

Został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej i wydmuchał 0,37 mg/dm3, następnie 0,35 mg/dm3. Adrian udał się do adwokata, który podjął się prowadzenia sprawy już od pierwszego przesłuchania, gdzie Adrian odmówił dobrowolnego poddania się karze.

Adwokat wystąpił z wzorem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego i udał się z Adrianem na rozprawę. Sąd wziął pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy i warunkowo umorzył postępowania karne na okres 2 lat próby, orzekł 1 rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy, zasądził świadczenie w kwocie 3.000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, obciążył Adriana kosztami postępowania.

Dzięki takiemu rozstrzygnięciu, Adrian po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy nie będzie musiał powtórnie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Gdyby Adrian dobrowolnie poddał się karze i nie poprosił adwokata o walkę o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zakaz prowadzenia pojazdów byłby orzeczony w minimalnie w wymiarze 3 lat.

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu – procedura i wniosek

Wielu kierowców zastanawia się, jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu. W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję, stosowne postanowienie wydaje prokurator. W przypadku sprawy wykroczeniowej takie postanowienie wydaje natomiast sąd.

Procedura odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę po alkoholu może polegać przede wszystkim na zaskarżeniu do sądu postanowienia wydanego przez prokuratora. W przypadku wydania postanowienia przez sąd, zażalenie składamy do tego samego sądu. Termin na zaskarżenie takiego postanowienia to 7 dni licząc od dnia jego doręczenia.

W sądzie adwokat broniący swojego klienta może przedstawić argumentację przemawiającą za zwróceniem prawa jazdy oraz zwrócić uwagę na szczególne okoliczności sprawy, w tym również sytuację życiową klienta.

Należy też pamiętać, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie jazdy po alkoholu, prawo jazdy może zostać zatrzymane nawet na okres jednego roku. W takim przypadku kierowca nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czym innym jest natomiast odzyskanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu już po zakończeniu sprawy w sądzie.

Dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy karnej albo wykroczeniowej może rozpocząć się procedura odzyskania prawa jazdy w Wydziale Komunikacji stosownego starostwa. Organ administracji dostaje z sądu zawiadomienie o prawomocnym wyroku oraz okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W związku z tym powinniśmy dostać stosowną decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z Wydziału Komunikacji. Wniosek o odzyskanie prawa jazdy możemy złożyć dopiero kiedy zostaniemy skierowani przez starostę na badania lekarskie w WOMP, badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

Dopiero po pozytywnym ukończeniu badań lekarskich, badań psychologicznych oraz kursu reedukacyjnego możemy starać się o odzyskanie prawa jazdy po alkoholu. Oczywiście jeżeli upłynął też okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Warto pamiętać, że od niekorzystnych orzeczeń lekarskich przysługuje nam odwołanie.

Blokada alkoholowa w samochodzie – sposób na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Blokada alkoholowa w samochodzie stanowi zatem istotne skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Wielu kierowców w ogólne nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego rozwiązania.

Jest to specjalne urządzenie, które bada stan trzeźwości kierowcy oraz nie pozwala na uruchomienie pojazdu, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dozwolony poziom.

Koszt całego urządzenia to wydatek kilku tysięcy złotych, natomiast miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej może się kształtować na poziomie nawet ok. 100 zł. Do tego trzeba uwzględnić koszt montażu.

Żeby jednak doszło do zamontowania blokady alkoholowej, konieczna jest zgoda sądu – bez niej w okresie obowiązywania zakazu nie będzie można się poruszać samochodem wyposażonym w takiego rodzaju urządzenie.

Procedura uzyskania zgody na blokadę alkoholową polega na tym, że trzeba złożyć wniosek w odpowiednim sądzie ze stosownymi dokumentami oraz wnioskami dowodowymi.

Warto pamiętać, że w toku sprawy o blokadę alkoholową, w miejscu zamieszkania może być przeprowadzany wywiad kuratora sądowego celem ustalenia właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego trybu życia wnioskodawcy. W sprawie może być również wyznaczone posiedzenie sądowe.

Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, stosowny wniosek o blokadę alkoholową w samochodzie może zostać złożony po upływie połowy okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Tak więc w przypadku 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wniosek o blokadę alkoholową można złożyć już po 1,5 roku obowiązywania zakazu.

Jeżeli w sprawie uzyskano natomiast warunkowe umorzenie postępowania karnego, to wniosek o blokadę alkoholową można rozważać nawet po 6 miesiącach – w przypadku rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz po roku w przypadku dwuletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Blokada alkoholowa do samochodu jest również szansą dla osób w stosunku do których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie osoby mogą starać się o uzyskanie zgody na blokadę alkoholową po upływie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Blokada alkoholowa jest montowana w pojeździe dopiero po uzyskaniu stosownej zgody sądu. Sam wniosek o blokadę nie podlega opłacie sądowej.

Pomoc prawna dla kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu

Adwokaci naszej kancelarii od wielu lat pomagają kierowcom zatrzymanym za jazdę po alkoholu. Mamy duże doświadczenie w tego typu sprawach, dzięki czemu będziemy w stanie odnieść konkretny przypadek do rzeczywistej praktyki sądowej oraz aktualnej linii orzeczniczej sądów.

Prowadziliśmy sprawy zarówno tzw. „wczorajszych” kierowców, którzy w sposób nieznaczny przekroczyli stan nietrzeźwości, jak i kierowców znajdujących się pod znacznym wpływem alkoholu, gdzie nawet doszło do kolizji.

Już w pierwszym kontakcie telefonicznym możemy wstępnie ocenić sprawę oraz przedstawić możliwe warianty działania i płynące z nich korzyści.

Omawiamy sprawę i wskazujemy czy biorąc pod uwagę realia sprawy można starać się np. o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zmniejszenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych albo o wyłączenie określonej kategorii prawa jazdy spod zakazu.

Prowadzimy tego rodzaju sprawy na terenie całej Polski, we wszystkich województwach, w każdym mieście oraz mniejszej miejscowości.

Po przyjęciu sprawy do prowadzenia, stawiamy się z Państwem na przesłuchaniach, rozprawach oraz innych czynnościach procesowych. Nasi adwokaci tłumaczą krok po kroku jak będzie wyglądał każdy element przesłuchania albo rozprawy w sądzie i jak należy zachować się w określonym momencie.

W toku współpracy załatwiamy za Państwa wszelkie formalności i wysyłamy stosowne pisma procesowe do komisariatów policji, prokuratur i sądów.

Wybierając usługi kancelarii KDKAdwokat będziesz na bieżąco informowany o działaniach podejmowanych przez naszych prawników, co umożliwi Ci aktywne uczestniczenie w przebiegu postępowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Nasi Adwokaci skontaktują się telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

E-mail: sekretariat@kdkadwokat.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

    Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie