Posiadanie i handel narkotykami – jaka kara grozi?

Konopie indyjskie

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje odpowiedzialność karną zarówno za posiadanie, handel, jak i przemyt narkotyków. Posiadanie ich w Polsce jest nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności. Dowiedz się, co dokładnie grozi za posiadanie narkotyków, przeczytaj czy można je mieć na własny użytek i sprawdź, kiedy warto poprosić o pomoc adwokata.  

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii   

O czym dokładnie mówi ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii? Przede wszystkim ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, jak również określa zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w ustawie zapisane są również kary, które grożą za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Kary obowiązują zarówno za wytwarzanie, jak i rozpowszechnianie narkotyków.

Ustawa pochodzi z 2005 roku i zastąpiła tę z 1997 roku. Jeśli chodzi o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii to kolejna nowelizacja weszła w życie w 2019 roku. Dotyczyła ona głównie rozszerzenia listy środków odurzających.                  

Przestępstwa narkotykowe kodeks karny           

Czym są przestępstwa narkotykowe? Jest to taka grupa przestępstw, która została uregulowana w polskim systemie prawnym w ustawie mówiącej o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przepisy tej ustawy przede wszystkim odwołują się do administracyjno-prawnej regulacji dostępu zarówno do środków, jak i substancji odurzających, a także odpowiedzialności karnej i administracyjnej za złamanie obowiązujących zakazów.

Ponadto ustawa przewiduje kary, za m.in.:

  • posiadanie narkotyków i substancji odurzających,
  • wytwarzanie ich,
  • wprowadzanie do obrotu,
  • udzielanie ich osobom trzecim.

Kara uzależniona jest przede wszystkim od ilości posiadanej substancji – oczywiście im większa ilość tym kara jest wyższa.         

Jaka jest kara za posiadanie narkotyków w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii?

Za posiadanie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, jednak jeśli u sprawcy znaleziono znaczną ilość substancji określanych, jako środki odurzające lub substancje psychotropowe, może być ona wyższa – nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Znaczna ilość nie została jednoznacznie określona. Według Sądu Najwyższego jest to taka ilość, która wystarcza do jednorazowego odurzenia co najmniej kilkudziesięciu osób.

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

O czym mówi art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

  1. Kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.      

Przestępstwo z art. 62 ust. 1 jest występkiem, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Typ uprzywilejowany z art. 62 ust. 3 zagrożony jest alternatywnie karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo, które jest określone w art. 62 ust. 2 (typ kwalifikowany) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.        

Kara za posiadanie narkotyków                

Co grozi za posiadanie narkotyków? Należy pamiętać, iż w Polsce posiadanie nawet ich niewielkiej ilości jest karalne.

Warto wiedzieć, iż w przepisach karnych nie pojawia się słowo „narkotyk”, a substancja psychotropowa lub środek odurzający. 

Jak wspomniano wyżej, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadza przepis, zgodnie z którym, osoba, która posiada środku odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.

Jeśli osoba ma przy sobie znaczne ilości takich substancji czy środków, kara pozbawienia wolności może wynosić od roku do lat 10.

Jaka jest kara za posiadanie narkotyków na własny użytek? Gdy chodzi o sprawcę mniejszej wagi, sąd może zdecydować o grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku.                                      

Kara za posiadanie marihuany                  

Co grozi za posiadanie marihuany w 2021 r.? Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych kara może być różna – zależna m.in. od posiadanej ilości oraz rodzaju środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Co zatem grozi za posiadanie marihuany 1g? Najczęściej oskarżony ma szansę na umorzenie albo warunkowe umorzenie przez Sąd postępowania karnego.

Wymogiem dla warunkowego umorzenia postępowania karnego jest dotychczasowa niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne.

Czytaj też: Prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany – jaka kara?                                                                          

Adwokat od spraw narkotykowych                     

Czy adwokat może pomóc osobie, która została zatrzymana za posiadanie lub handel narkotykami? Tak, jednak zarówno posiadanie, jak i handel narkotykami są poważnymi przestępstwami, za które grożą wysokie kary, dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata.

Warto wybrać osobę, która jest specjalistą w takich sprawach, ponieważ może doprowadzić do pozytywnego zakończenia sprawy, a także mieć wpływ na możliwe złagodzenie kary.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.