Jazda pod wpływem narkotyków

Marihuana

Narkotyk lub też środek odurzający to substancja psychoaktywna, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego, która działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując określone reakcje organizmu. Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem takich środków jest traktowane podobnie do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Zachowanie takie, w zależności od stężenia narkotyku w organizmie kierowcy, może być zakwalifikowane zarówno jako wykroczenie, jak i jako przestępstwo.

Wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdów

Narkotyk jest substancją psychoaktywną, w związku z czym powoduje szereg zaburzeń w układzie nerwowym człowieka. Zaburzenia te przekładają się z kolei na zachowania i reakcje, dlatego tak niebezpieczne jest prowadzenie pod wpływem narkotyków wszelkich pojazdów.

Niektóre substancje mogą powodować zaburzenia koncentracji i koordynacji ruchowej, spowalniając tym samym czas reakcji czy zaburzając rzeczywistość.

Niekiedy zażycie narkotyków powoduje senność i otępienie, a w innych przypadkach wpływa na poczucie odwagi i zwiększa skłonność kierowców do agresywnych i nieprzewidywalnych zachowań na drodze, co z kolei może nieść ze sobą niezwykle niebezpieczne następstwa.

Co istotne, zażyte narkotyki utrzymują się w organizmie człowieka znacznie dłużej niż spożyty alkohol – od kilku do kilkunastu dni. Przyjmuje się, że testy stosowane przez policję są zdolne do wykrycia w organizmie marihuany nawet po kilkunastu dniach od jej zażycia.

Z kolei tzw. twarde narkotyki, jak heroina czy kokaina mogą być wykrywane przez kilka dni od ich zażycia.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Jazda pod wpływem narkotyków jest czynem zabronionym prawnie. Podobnie, jak jazda pod wpływem alkoholu, zachowanie to może zostać zakwalifikowane zarówno jako wykroczenie, jak i przestępstwo, w zależności od tego czy kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu środka odurzającego, czy pod jego wpływem.

Decydujące znaczenie ma tu stężenie narkotyku w organizmie i jego wpływ na układ nerwowy, co oceniane jest przez wykwalifikowanych w tym zakresie biegłych.

Chociaż nie istnieje kodeksowa definicja „jazdy po użyciu narkotyków” i „jazdy pod wpływem narkotyków”, to w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że w celu zakwalifikowania danego zachowania jako przestępstwo albo wykroczenie, konieczna jest każdorazowa ocena realnego wpływu środka odurzającego na sprawność psychosomatyczną kierowcy w stopniu podobnym jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu.

Kara za jazdę pod wpływem narkotyków

W przypadku, gdy jazda pod wpływem narkotyków zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie, sprawcy grozi areszt lub kara grzywny wynosząca od 50 zł do nawet 5000 zł.

Dodatkowo kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli jednak prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków zostanie uznane za przestępstwo, kary są dużo poważniejsze. Może to być grzywna, kara ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeśli jednak kierowca jadący pod wpływem narkotyków był wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo za niektóre z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, kara na niego nałożona wyniesie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdów może być w tym przypadku nawet dożywotnie.

Znacznie poważniejsze konsekwencje niesie ze sobą sytuacja, w której kierowca jadący pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek, doprowadzi do katastrofy w komunikacji lub sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo takiej katastrofy.

W takich przypadkach najniższa kara, jaką może orzec sąd, to kara przewidziana za te przestępstwa podwyższona o połowę.

Z kolei jeżeli kierowca jadąc pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć innej osoby, minimalna możliwa do orzeczenia kara wynosi 2 lata pozbawienia wolności, a maksymalną podwyższa się do lat 12. 

Testy na obecność narkotyków

Wśród badań na obecność narkotyków największą wiarygodnością charakteryzują się badania krwi. Jednak w przypadku kierowców w pierwszej kolejności wykonuje się tzw. narkotesty, polegające na zbadaniu wymazu ze śliny podejrzanego.

Policjanci dysponują testami różnego rodzaju, od jednorazowych zestawów po urządzenia elektroniczne. Zazwyczaj wykrywają one tylko obecność narkotyków w organizmie kierowcy, ale nie określają ich stężenia.

Dlatego każdy kierowca, w przypadku którego tester narkotykowy wykryje obecność substancji psychoaktywnych, jest poddawany badaniu toksykologicznemu krwi w celu określenia stężenia narkotyku, a co za tym idzie, zakwalifikowania zachowania kierowcy jako wykroczenie lub przestępstwo.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany

Prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany jest tak samo zabronione prawnie, jak jazda pod wpływem innych narkotyków i za czyn ten grożą dokładnie takie same kary. Nie ma przy tym znaczenia czy kierowca zażył marihuanę w celach medycznych czy innych.

Więcej na temat prowadzenia pojazdu pod wpływem marihuany piszemy tutaj.

Co robić, gdy zostanę zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków?

W wielu przypadkach kwalifikacja prawna oraz wymiar grożącej kary za jazdę pod wpływem narkotyków zależy od okoliczności sprawy i popełnienia czynu zabronionego, a wiele z tych okoliczności często ma łagodzący charakter.

Wobec tego w przypadku oskarżenia o przestępstwo lub wykroczenie warto każdorazowo skonsultować się z wykwalifikowanym w tej dziedzinie adwokatem, który poprowadzi postępowanie w ten sposób, aby zakończyło się ono jak najbardziej korzystnie dla oskarżonego kierowcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.