500+ – jak spełnić obowiązek ustalenia alimentów

Od 1 sierpnia 2017 r. zaszła istotna zmiana dla samotnych rodziców, chcących uzyskać świadczenie 500+ na dziecko – nie tylko pierwsze, ale również na każde kolejne. Wnioskodawca, deklarujący się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musi wykazać, iż dla dziecka zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Co należy rozumieć jako „ustalenie” alimentów? Z oczywistych względów najczęstszą sytuacją jest przyznanie alimentów w drodze wyroku sądowego. Należy jednak pamiętać, że postępowanie przed sądem powszechnym niestety wiąże się z długim oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy, a także żmudnym postępowaniem dowodowym. Proces może trwać bardzo długo. Tymczasem każdy miesiąc bez wymaganego przez przepisy dokumentu oznacza stracone pieniądze.

Jak przyspieszyć decyzję o alimentach dla dziecka?

Klienci naszej kancelarii często pytają, czy istnieje możliwość, aby ominąć przeszkodę w postaci procesu sądowego i szybciej ustalić alimenty dla dziecka. W tym miejscu warto wspomnieć o możliwości zawarcia ugody przed mediatorem sądowym. Taka ugoda, zatwierdzona przez sąd, może być przez samotnego rodzica przedłożona jako potwierdzenie ustalenia alimentów dla dziecka. Procedura zawarcia ugody jest szybka i opiera się na wzajemnych ustaleniach stron. W jej toku również możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Inną możliwością jest zawarcie przez rodziców umowy w formie aktu notarialnego, której sąd nada klauzulę wykonalności.

Należy pamiętać, że obowiązująca od 1 sierpnia 2017 r. nie dotyczy każdego samotnego rodzica. Osoba, która pozostaje w nieformalnym związku i wychowuje z partnerem co najmniej jedno wspólne dziecko, nie musi przedkładać żadnego dowodu ustalenia alimentów na dziecko. Podobnie jest w przypadku, gdy ustalenie alimentów jest niemożliwe, ponieważ drugi z rodziców nie żyje, jest nieznany, jak również gdy powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone, gdy sąd orzekł, że tylko jeden z rodziców jest zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców. Jeżeli jednak pozostajesz w nieformalnym związku i wychowujecie dziecko, które nie jest waszym wspólnym, powinieneś zadeklarować się jako samotny rodzic i zastosować się do wymogów sierpniowej nowelizacji.

W PRZYPADKU PYTAŃ NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ – DANE ADRESOWE I TELEFONICZNE ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE KONTAKT.

starszy prawnik Maria Andrzejewska