Prawo rozwodowe i rodzinne

Rozwód – pozew, separacja, alimenty. Ile kosztuje rozwód?

Rozwód to zgodnie z definicją rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd, które może odbyć się na żądanie jednego lub obojga małżonków. Jest to jedna z okoliczności, która kończy małżeństwo. Kto może wnieść pozew o rozwód i jak go napisać? Na jakich zasadach działają alimenty? Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Jak często mają miejsce rozwody w Polsce? Jak podaje Główny Urząd Statystyczny od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie. W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód cywilny jest wnoszone przez kobiety. W 74% rozwodów sąd nie orzeka winy, a małżonkowie jako główny powód rozstania wskazują na niezgodność charakterów.

Jak przeprowadzić rozwód? Niezwykle cenna jest pomoc adwokata, gdyż właściwie napisany pozew, wskazujący wszystkie okoliczności może prowadzić do wyroku rozwodowego już podczas pierwszej rozprawy.

Adwokat Łódź – rozwód

Kancelaria prawna KDK Adwokat skutecznie pomaga przejść przez sprawy rozwodowe, zapewniając m.in.:

 • profesjonalizm,
 • lojalność,
 • dyskrecję.

Prawnikom zależy na spełnieniu oczekiwań klientów, zarówno jeśli chodzi o orzekanie o winie, opiekę nad dziećmi czy podział majątku wspólnego.

 Sprawa rozwodowa z pomocą adwokata daje poczucie bezpieczeństwa i redukuje stres. Co ważne, każdy przypadek jest dokładnie analizowany i na tej podstawie proponowana jest adekwatna pomoc na najwyższym poziomie.

Pozew o rozwód     

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód? Do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, w sytuacji gdy chociaż jedno z małżonków jest stale obecne w tym okręgu. W innym przypadku pozew rozwodowy składany jest do sądu miejsca zamieszkania pozwanego.

Jak napisać pozew rozwodowy? Nasi specjaliści pomogą napisać profesjonalny wniosek o rozwód. Należy pamiętać, iż jest to pismo procesowe, które musi zawierać niezbędne elementy.

 1. Być przygotowane na piśmie – ręcznie, bądź komputerowo. Ważne, by podpis był złożony własnoręcznie przez osobę sporządzającą pozew.
 2. Zawierać oznaczenie sądu – a dokładniej jego nazwę i dokładny adres, jak również imię i nazwisko stron (lub przedstawicieli/pełnomocników), miejsca zamieszkania stron oraz w przypadku powoda, również jego numer pesel.
 3. Zawierać oznaczenie rodzaju pisma – m.in. konieczne jest wskazanie nazwy pisma, czyli napisanie, że jest to pozew o rozwód. Ponadto należy określić jakie są żądania powoda, a także podać przyczyny złożenia pozwu rozwodowego.
 4. Być opłacone. Do pozwu konieczne jest dołączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, bądź wniosku o zwolnienie z kosztów.

Nasi adwokaci z pewnością podpowiedzą jak napisać pozew o rozwód, tak by był spełniał oczekiwania klienta.

Separacja

Czym w świetle prawa jest separacja i jaka jest różnica między separacją a rozwodem? Zgodnie z definicją polega ona na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Należy ją podzielić na faktyczną (nie ma skutków prawnych) oraz formalną, która jest orzekana przez sąd na wniosek o separację jednego lub dwóch małżonków.

Pozew o separację należy zgłosić do sądu okręgowego (tak samo, jak w przypadku pozwu o rozwód). Osoba składająca wniosek musi:

 • wskazać właściwy sąd do rozpatrzenia wniosku,
 • określić strony postępowania,
 • przedstawić żądania,
 • dołączyć wniosek o przesłuchanie świadków – tylko w przypadku, gdy pozywającemu zależy na zeznaniach świadków,
 • napisać uzasadnienie składania wniosku,
 • umieścić dane dotyczące dzieci,
 • określić stosunki majątkowe współmałżonków.

Ponadto ważne jest dołączenie załączników, jak:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie z miejsca pracy na temat wysokości zarobków,
 • skrócony odpis aktu urodzenia wspólnych dzieci,
 • odpis pozwu o separację,
 • dokumenty pozwalające ustalić wysokość alimentów, jak: rachunki, wydatki…

Rozwód bez orzekania o winie      

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, rozwód bez orzekania o winie jest najczęstszą formą rozwodu, gdyż wynosi aż 74 proc. W takim przypadku postępowanie rozwodowe jest o wiele krótsze.

Warto wiedzieć iż wysokość alimentów na dzieci nie jest związana z tym czy rozwód był bez orzekania o winie czy z orzekaniem.

Jak wygląda pozew o rozwód bez orzekania o winie? M.in. pisząc pozew należy pamiętać o aspektach, jak:

 • wskazać kto jest powodem, a kto pozwanym,
 • napisać o co się wnosi i komu powierza się opiekę nad dziećmi,
 • zawrzeć uzasadnienie – napisać dlaczego podjęto decyzję o rozwodzie,
 • dodać załączniki – odpis zupełny aktu małżeństwa, akt urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach zarówno powoda, jak i pozwanego, odpis pozwu i załączników.

Rozwód z orzeczeniem o winie     

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie? By sąd mógł ustalić, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego, jak również szczegółowej oceny.

Taki rodzaj rozwodu jest również czasochłonny, gdyż wymaga m.in. przesłuchania świadków.

Sąd decydując o opiece nad dziećmi zawsze kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. W przypadku podziału majątku po rozwodzie w określonych przypadkach może nastąpić on na niekorzyść strony przegrywającej sprawę rozwodową. Poniżej podstawa prawna dotycząca kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 43)

 1. Oboje małżonków mają równe udziały w majątku wspólnym.
 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podział majątku po rozwodzie i alimenty

Jeśli chodzi o podział majątku to można go dokonać na dwa sposoby:

 • ugoda,
 • sprawa sądowa.

Alimenty są to regularne i obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, wobec których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Co ważne, obowiązek alimentacyjny wynika zwłaszcza z powinowactwa lub pokrewieństwa.

Jak napisać pozew o alimenty? Każdy taki wniosek jest inny, dlatego ciężko o gotowy szablon, jednak z pomocą adwokata napisanie takiego dokumentu zapewne będzie łatwiejsze i skuteczniejsze. Przede wszystkim należy zacząć od opisania sytuacji rodzinnej stron, a dokładniej podać:

 • datę urodzenia dziecka,
 • jak długo pozwany nie płaci na utrzymanie dziecka.

Należy również dołączyć odpis aktu urodzenia. Pozew o alimenty na dziecko powinien również zawierać potrzeby dziecka, a także opisaną sytuację rodzica, który go utrzymuje, jak i wychowuje. Ważne jest również, by takie pismo przedstawiało sytuację materialną rodzica, który nie płaci, ze wskazaniem na jego źródła dochodów i możliwości finansowe.

Dokumenty rozwodowe    

Papiery rozwodowe muszą być dołączone do pozwu, by mógł on zostać rozpatrzony przez sąd. To, jakie dokumenty należy złożyć jest zależne m.in. od posiadania dzieci czy orzekania o winie.

Dokumenty rozwodowe warto podzielić na dwie grupy: obowiązkowe oraz dodatkowe. Do pierwszej grupy zalicza się:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci.

Dokumenty do rozwodu, nazwane jako dodatkowe to takie, dzięki którym można coś udowodnić, a więc m.in.: faktury, rachunki, informacja o zarobkach, czy dokumenty medyczne.        

Koszt rozwodu         

Ile kosztuje rozwód? Łączna kwota jest różna w zależności od miasta, a także wyboru pełnomocnika. Ważne jest jednać, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w rozporządzeniu reguluje stawki minimalne dla pełnomocników z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

§4 ust. 1 pkt 1 informuje, iż minimalna stawka w sprawach rozwodowych wynosi 720 zł. Adwokat od rozwodów przede wszystkim doradza, pomaga i broni, a dodatkowo na bieżąco informuje o wszystkich swoich działaniach.

Koszt rozwodu zawiera również opłatę sądową, która jest stała i wynosi 600 zł.

Bibliografia:

 1. Małżeństwa i dzietność w Polsce, Główny Urząd Statystyczny
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Nasi Adwokaci skontaktują się telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

E-mail: sekretariat@kdkadwokat.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

  Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie