Jazda po alkoholu – co mam robić, jak się bronić?

Jazda po alkoholu

Kierowca zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu ma kilka możliwości obrony przed sądem. Co robić, żeby uzyskać warunkowe umorzenie kary, jak się bronić?

Co to jest jazda po alkoholu? Jest to powszechna nazwa dla zjawiska prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości. Jazda pod wpływem alkoholu może stanowić wykroczenie albo przestępstwo.

Wszystko zależy od zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu. Jazda pod wpływem ma miejsce w przypadku zawartości alkoholu  w wydychanym powietrzu od 0,1 mg/dm3 włącznie.

Wiele osób poszukuje informacji o jeździe pod wpływem alkoholu na forach internetowych. Informacje zawarte na forum internetowym mogą być pomocne, jednakże zawsze lepiej zasięgnąć porady adwokata, który ma doświadczenie w zakresie spraw dotyczących jazdy po alkoholu.

Jazda po alkoholu – nowe przepisy

Polski ustawodawca zdecydował się w 2015 r. na wprowadzenie obowiązkowego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze minimum 3 lat w przypadku skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Jazda pod wpływem alkoholu jest uregulowana w kk (kodeksie karnym), konkretnie w art. 178a § 1 kk

Prowadzenie pod wpływem alkoholu wiąże się zatem z istotnymi konsekwencjami. W praktyce za najbardziej dolegliwy należy uznać zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze minimum 3 lat.

W wielu przypadkach można jednak walczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego (wtedy zakaz prowadzenia pojazdów może zostać ograniczony nawet do 1 roku) albo wyłączenie konkretnych kategorii spod zakazu (istotne w przypadku kierowców zawodowych).

Jazda pod wpływem alkoholu – recydywa

Czym jest recydywa w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu? Najczęściej pod tym pojęciem rozumiane jest potocznie przestępstwo z art. 178a § 4 kk. Wskazany przepis znajduje zastosowanie jeżeli osoba wcześniej skazana za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, ponownie dopuszcza się jazdy po alkoholu.

W takim przypadku sprawca musi się liczyć z możliwością dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz poważnymi reperkusjami karnymi.

Dopuszczalna ilość alkoholu

Wielu kierowców nie ma świadomości jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu. Taka wiedza może być przydatna chociażby przy interpretacji wskazań alkomatu oraz ustalenia kiedy można jechać po alkoholu. Zatem kiedy mogę prowadzić?

Oczywiście przystępując do prowadzenia samochodu najlepiej upewnić się, że w wydychanym powietrzu nie ma jakiegokolwiek śladu alkoholu.

Polski ustawodawca ustalił natomiast, że dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu to maksymalnie 0,09 mg/dm3. Powyżej tej wartości lub w sytuacji kiedy zawartość alkoholu prowadzi do stężenia 0,1 mg/dm3,  rozpoczyna się stan po użyciu alkoholu, który stanowi wykroczenie.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to stan poniżej 0,2 ‰. Zadając sobie pytanie kiedy jechać, warto ustalić, że zawartość alkoholu jest poniżej 0,2 ‰ we krwi lub poniżej 0,1 mg/dm3 w wydychanym powietrzu oraz nie prowadzi do osiągnięcia tych stężeń.

Jak się bronić?

W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu posiadanie obrońcy pozwala na rzetelną ocenę sytuacji oraz podjęcie optymalnych kroków w celu załagodzenia sytuacji procesowej.

Poniżej przedstawiamy różne etapy sprawy o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Wskazujemy przy tym najistotniejsze elementy takich spraw oraz okoliczności na które warto zwrócić uwagę.  

Jazda po alkoholu – policja

W przypadku zatrzymania kierującego pojazdem przez policję, wykonywane są badania stanu trzeźwości przy użyciu alkomatów. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności używają alkomatu badającego jedynie czy w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol bez wskazania jego stężenia (popularne „żółte pałki”).

Następnie, jeżeli stwierdzona zostanie obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, kierowca jest badany w radiowozie alkomatem, który dokładnie określa zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Najczęściej są to alkomaty działające w oparciu o metodę utleniania elektrochemicznego (np. Alco-sensor IV CM).

Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na odstępy czasowe pomiędzy badaniami oraz czy ustniki w alkomatach były zmieniane przy każdym badaniu. Następnie może jeszcze nastąpić badanie na komisariacie alkomatem działającym w oparciu o metodę pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (np. Alkometr A2.0). Są to najdokładniejsze alkomaty.

Na żądanie kierowcy, możliwe jest również przeprowadzenie badania krwi. Takie badanie zostanie przeprowadzone również, jeżeli kierowca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie badania analizatorem wydechu.

 Z badań stanu trzeźwości analizatorami wydechu sporządzane są protokoły. W przypadku stwierdzenia, że zawartość alkoholu wskazuje na wykroczenie albo przestępstwo, wobec kierującego wszczynane jest postępowanie wykroczeniowe albo postępowanie karne.

Jazda po alkoholu – prokuratura

Następstwem zatrzymania za jazdę po alkoholu, stanowi postawienie zarzutu. Czynności procesowe z udziałem podejrzanego prowadzone są na policji, chociaż sprawa karna jest nadzorowana przez prokuraturę.

Zaraz po postawieniu zarzutu, podejrzany jest przesłuchiwany. Wyjaśnienia złożone na Policji są bardzo istotne. Wszystkie wyjaśnienia podejrzanego są protokołowane i stanowią później materiał dowodowy będący podstawą wyroku. Dla osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu bywa to bardzo stresująca sytuacja.

Warto udać się na przesłuchanie z obrońcą, który będzie zabezpieczał interesy procesowe podejrzanego. W trakcie przesłuchania za jazdę pod wpływem będącą przestępstwem często pada propozycja dobrowolnego poddania się karze.

Zawsze obejmuje 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 5.000 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Najczęściej nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla podejrzanego.

Osoby które wyraziły jednak zgodę na dobrowolne poddanie się karze, zawsze mogą potem zwrócić się do doświadczonego adwokata, który przeanalizuje sytuację i wskaże na możliwe sposoby wycofania się z instytucji dobrowolnego poddania się karze.

Jazda po alkoholu – sprawa w sądzie

We wszystkich sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu, rozstrzygnięcie zapada przed sądem. Nawet w przypadku dobrowolnego poddania się karze na policji lub w prokuraturze, wyrok w sprawie musi wydać sąd.

Nie jest zatem prawdą powszechne przekonanie, że w przypadku dobrowolnego poddania się karze za jazdę po alkoholu, sprawa nie musi trafić do sądu. Sąd decyduje o tym jakiego rodzaju wyrok zapadnie oraz jak długi zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony.

Warto pamiętać, że sąd może mieć odmienne zapatrywanie na sprawę niż prokurator. Korzystając z aktywnie działającego adwokata możemy starać się w sądzie w sprawach o jazdę po alkoholu o następujące rozwiązania:

  • warunkowe umorzenie postępowania karnego (można uzyskać nawet 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów),
  • wyłączenie kategorii prawa jazdy spod zakazu (np. kat. C oraz C+E, co jest ważne dla kierowców zawodowych),
  • zmianę kwalifikacji czynu z przestępstwa na wykroczenie (brak skazania oraz krótszy zakaz prowadzenia pojazdów),
  • umorzenie postępowania wykroczeniowego (brak konsekwencji prawnych).

Obrońca zajmujący się tego typu sprawami pozwoli ocenić możliwości poszczególnych rozwiązań oraz może poprowadzić sprawę w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Adwokat od spraw jazdy po alkoholu

Warto pamiętać, że z pomocy adwokata w sprawie jazdy pod wpływem można skorzystać w każdym czasie. Nasz zespół obrońców oferuje pomoc zarówno na etapie policyjnym, prokuratorskim, jak i sądowym.

Oczywiście najkorzystniej jest kiedy adwokat może prowadzić obronę od samego początku postępowania, tj. od momentu postawienia zarzutów oraz przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Udział w sprawie adwokata z naszej kancelarii na etapie sądowym pozwala na realną ocenę stanu sprawy oraz podjęcie działań celu walki o takie rozwiązania procesowe jak: warunkowe umorzenie postepowania karnego, wyłączenie kategorii prawa jazdy spod zakazu, zmianę kwalifikacji czynu z przestępstwa na wykroczenie, umorzenie postępowania wykroczeniowego.

W razie pytań dotyczących jazdy po alkoholu oraz tego jak się bronić w konkretnym przypadku, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z adwokatami prowadzącymi kancelarię.