Dokumenty rozwodowe (papiery rozwodowe) – jak złożyć?

Dokument rozwodowy

Do najważniejszych dokumentów rozwodowych zaliczyć należy pozew rozwodowy, który jest pierwszym formalnym etapem zakończenia związku małżeńskiego. Papiery rozwodowe to wyrażenie używane głównie w mowie potocznej, a podczas rozwodu określa się je mianem dokumentów rozwodowych. Czym właściwie są papiery rozwodowe i jak je złożyć?

Podejmując decyzję o rozwodzie nie należy robić tego pochopnie. Przed złożeniem dokumentów rozwodowych warto upewnić się, iż jest to przemyślana decyzja i istnieją realne podstawy do zakończenia związku małżeńskiego.

Przed zdecydowaniem się na pozew warto rozważyć terapię małżeńską lub skorzystać z mediacji.

Rozwód

Zgodnie z definicją, rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na skutek żądania jednego albo obojga małżonków.

Rozwód dzieli się na dwa typy:

 • rozwód z orzekaniem o winie – sąd rozstrzyga czy do rozpadu małżeństwa doszło na skutek winy jednego albo obojga z małżonków.
 • rozwód bez orzekania o winie – czyli tzw. porozumienie stron to forma rozwodu, która wiąże z wyłączeniem orzekania o winie w rozpadzie małżeństwa na skutek zgodnego wniosku stron.

Sprawa rozwodowa to długi proces, który może trwać przez wiele miesięcy, dlatego w celu jego uprawnienia warto skorzystać z pomocy adwokata.

Pomoże on w złożeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, udzieli profesjonalnych rad, a także krok po kroku wyjaśni zawiły proces rozwodu.

Pozew o rozwód

Pozew rozwodowy to dokument, który należy złożyć w formie pisemnej. Odpowiadając na pytanie – jak napisać pozew rozwodowy, przede wszystkim trzeba pamiętać o takich elementach, jak:

 • wskazanie powoda oraz pozwanego (strony postępowania) – imiona, nazwiska, adresy oraz numery pesel,
 • oznaczenie sądu, do którego pozew zostanie skierowany,
 • odpowiednie sformułowanie wniosków w pozwie, m. in. określenie czy jest to pozew z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie.

Jak napisać pozew o rozwód? Do ważnych elementów pisma należy również jego uzasadnienie, w którym przytacza się okoliczności faktyczne dla poparcia stanowiska procesowego.

Niezmiernie ważne jest wskazanie przyczyn rozpadu związku małżeńskiego, jak również dołączenie do pozwu niezbędnych załączników, które mogą stanowić dowód w sprawie.

Taki pozew powinien również posiadać własnoręczny podpis powoda albo prawnika, który go reprezentuje.

Pozew o rozwód powinien zawierać przede wszystkim klarowne żądania. Warto również pamiętać, że w sytuacji, gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, w pozwie należy określić żądania co do władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów oraz alimentów.

Ile kosztuje pozew rozwodowy ? W roku 2021 opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Cena pozwu rozwodowego jest stałą kwotą.

Wpłaty można dokonać wykonując przelew na rachunek bankowy sądu albo naklejając na pozew znaki opłaty sądowej (można je nabyć w sądzie).

Warto również wiedzieć, iż istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części.               

Papiery rozwodowe

Co jest potrzebne do rozwodu? Decydując się na zakończenie związku małżeńskiego należy pamiętać o wszelkich formalnościach związanych z rozwodem i w związku z tym złożyć:

 • pozew w dwóch egzemplarzach,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.

Jak już wspomniano wcześniej, dokumenty do rozwodu powinny zawierać takie informacje, jak:

 • dane osobowe powoda oraz pozwanego,
 • rodzaj rozwodu – bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie,
 • władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dzieci, wysokość alimentów na dzieci oraz propozycje kontaktów z dziećmi – w sytuacji posiadania małoletnich dzieci,
 • uzasadnienie pozwu – wskazanie głównych przyczyn, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, opisanie sytuacji małoletnich dzieci, a także wskazanie dowodów popierających stanowisko procesowe.

W momencie wyboru rozwodu z orzeczeniem o winie, wszelkie okoliczności faktyczne powinny być uwzględnione w dokumentach do rozwodu.

Należy wskazać powody właśnie takiej decyzji, a także liczyć się z tym, że ten rodzaj procesu może być znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Wybierając rozwód z orzekaniem o winie należy przygotować odpowiednie dokumenty, przedstawić dowody, jak również wskazać świadków, którzy mogą mieć wiedzę o przyczynach rozpadu małżeństwa.                        

Jak złożyć papiery rozwodowe?

Jak złożyć pozew rozwodowy? W momencie podjęcia decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego należy wiedzieć, gdzie i jak złożyć stosowny dokument.

Przede wszystkim niezmiernie ważne jest dołączenie do pozwu szeregu załączników, jak:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu (w 2021 r. jest to stała kwota 600 zł).

Gdzie złożyć papiery rozwodowe? Należy je złożyć do właściwego Sądu Okręgowego. Można to zrobić osobiście w Biurze Podawczym Sądu albo za pośrednictwem Poczty Polskiej.