Adwokat, prawnik, doradca prawny – czym się zajmują, jak wybrać?

Wiele osób poszukujących profesjonalnej porady prawnej w Łodzi czy też zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, zadaje sobie pytanie do kogo się udać. Obecna sytuacja na rynku usług prawnych może wywoływać po stronie konsumenta dezorientację. Osoba potrzebująca pomocy, często nie wie, którą kancelarię prawną w Łodzi wybrać. Dzieje się tak, ponieważ każdy prawnik specjalizuje się w wąskiej dziedzinie prawa.

Dlatego też powstało na rynku usług prawniczych zapotrzebowanie na nowe, kierunkowe zawody prawne oraz doszło do ograniczenia uprawnień już istniejących. Dziś wśród szeroko pojętych prawników wyróżniamy między innymi: adwokata, doradcę prawnego, radcę prawnego… Intencją tego artykułu jest wyjaśnienie różnic oraz  podobieństw pomiędzy tymi zawodami. W tym celu chcielibyśmy przybliżyć osobom zainteresowanym najważniejsze pojęcia, aby ułatwić im dokonanie odpowiedniego wyboru.

Adwokat – najbezpieczniejszy wybór

Najbezpieczniej zawsze udać się do adwokata. Adwokaci świadczą przede wszystkim pomoc prawną w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, m. in. w sprawach karnych, spadkowych, pracowniczych, rozwodowych oraz w sprawach odszkodowań.

Do kancelarii adwokackiej można się również udać w sprawach bieżących porad prawnych. W przeciwieństwie do doradcy prawnego, działalność adwokata jest uregulowana ustawą „Prawo o adwokaturze”. Adwokaci posiadają również samorząd zawodowy, który gwarantuje standard świadczonych usług przez kancelarie adwokackie. Warto również dodać, że adwokaci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Charakterystycznym elementem stroju urzędowego adwokata, tzw. togi, jest zielony żabot wszyty przy kołnierzu oraz zielone obszycia rękawów togi.

Nie każdy prawnik  jest adwokatem!

Najszerszym pojęciowo słowem jest właśnie prawnik. Generalnie rzecz ujmując prawnikiem jest każda osoba zajmująca się zawodowo prawem. Najczęściej jednak jako prawnika określa się osobę, która uzyskała dyplom magistra prawa, tj. odbyła pięcioletnie studia magisterskie. Trzeba stwierdzić, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem.  Osoba, która ukończyła studia prawnicze może dopiero zostać adwokatem. W tym celu musi zdać egzamin na aplikację adwokacką oraz uzyskać status aplikanta adwokackiego.

Następnie aplikant adwokacki odbywa 3-letni cykl szkoleń oraz egzaminów. W tym czasie odbywa również praktyki w kancelarii prawnej pod patronatem adwokata. Jest to czas nabycia praktycznych umiejętności związanych ze świadczeniem usług prawnych oraz występowaniem przed sądami. Aplikacja adwokacka kończy się egzaminem zawodowym, którego zdanie uprawnia do wpisu na listę adwokatów. Warto przy tym pamiętać, że osoba określająca się wyłącznie jako prawnik, nie może reprezentować swoich klientów  przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Takie uprawnienia ma dopiero adwokat.

Doradca prawny

Doradca prawny, to osoba zajmująca się zawodowo świadczeniem usług prawniczych, najczęściej porad prawnych. W przeciwieństwie do adwokata, ustawodawca nie przyznał doradcom prawnym, prowadzącym swoje kancelarie prawne, uprawnień do reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Doradcy prawni nie mają stroju urzędowego oraz samorządu zawodowego. Doradców prawnych nie należy mylić z radcami prawnymi, których działalność jest uregulowana odrębną ustawą.

Specyfika pracy Biur Odszkodowań

W praktyce można się również spotkać z tzw. Biurami Odszkodowań czy też Kancelariami Odszkodowawczymi. Są to podmioty zajmujące się uzyskiwaniem odszkodowań (np. za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy) oraz zadośćuczynień (np. za śmierć osoby bliskiej) od ubezpieczycieli. Co do zasady są to firmy zatrudniające przedstawicieli handlowych oraz prawników. Biura Odszkodowań wyszukują informacje o aktualnych zdarzeniach (np. drogowych) oraz kontaktują się bezpośrednio z poszkodowanym oraz rodziną poszkodowanego w pierwszych godzinach po wypadku. Pracowników oraz materiały reklamowe Biur Odszkodowań można spotkać w szpitalach czy też domach pogrzebowych.  Przedstawiciele handlowi Biur Odszkodowań kontaktują się z bliskimi zmarłej osoby nawet w pierwszej dobie po wypadku. Charakterystycznym działaniem jest namawianie na jak najszybsze podpisanie umowy, która nie pociąga za sobą żadnych  kosztów, zaś wynagrodzeniem dla Biura ma być tzw. procent z wygranej sprawy. Ten procent jest często nieproporcjonalnie duży. Osoby podpisujące tego rodzaju umowy znajdują się pod działaniem stresu związanym z wypadkiem oraz presją przedstawiciela handlowego. W czasie podpisywanie umowy klienci często nie zdają sobie sprawy na jak dużą kwotę może przekładać się umówiony procent. Uzyskane odszkodowania są często zaniżone. Nie wiadomo również kto będzie prowadził sprawę, ponieważ umowa podpisana jest z Biurem Odszkodowań, które może założyć nawet osoba nieposiadająca kwalifikacji prawnych. W przypadku powierzenia sprawy adwokatowi, można mieć świadomość, że sprawa zostanie poprowadzona przez profesjonalistę.

Poszukując prawnika czy też kancelarii prawnej, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na uprawnienia, jakie posiada osoba świadcząca usługi. W interesie klienta leży przede wszystkim, aby kancelaria prawna do której się udaje posiadała jak najwyższe kwalifikacje. Pozwoli to na najpełniejsze zabezpieczenie interesów klienta. Bardzo ważne jest również indywidualne podejście do każdej sprawy, co jest częstym mankamentem dużych firm.

Taktyka procesowa jest zawsze konsultowana z klientem.

W codziennej pracy wyróżnia Nas profesjonalizm oraz indywidualna analiza każdej sprawy. Wybierając usługi Naszej Kancelarii będą Państwo informowani o działaniach podejmowanych przez Naszych Prawników, co umożliwi Państwu aktywne uczestniczenie w przebiegu postępowania.

Głównym celem Kancelarii jest Satysfakcja Klientów z jakości świadczonych usług prawnych.

Doradzamy – pomagamy – bronimy

adwokat Bernard Długosz