Potrzebujesz porady prawnej? Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

2017-03-17
Odszkodowania Łódź

DOZNAŁEŚ WYPADKU PRZY PRACY? WARTO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ADWOKATEM

 

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy  na terenie całej Polski wyniosła aż 87 886 tysięcy, a więc zwiększyła się o 0,3 % w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 roku. Jeśli doznałeś wypadku przy pracy warto skierować się do Adwokata, który pomoże w ustaleniu przyczyn wypadku oraz dochodzeniu odszkodowania. Sprawy dotyczące uzyskania świadczeń przez pracownika wymagają pomocy Prawnika, który zadba o interesy poszkodowanego w sporze z pracodawcą.

 

PRACODAWCA NIE CHCE UZNAĆ ZDARZENIA ZA WYPADEK PRZY PRACY

Bardzo często zdarza się, że pracodawca, który powołuje zespół powypadkowy nie chce uznać zdarzenia , które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, jako wypadku przy pracy. Jest to niezwykle ważna okoliczność, gdyż wpływa na możliwość oraz wysokość uzyskania świadczeń od ZUS, a także od pracodawcy. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest dokumentem, który może zostać sprostowany. Jeśli Komisja powypadkowa, która ustala przyczyny wypadku, błędnie wskaże, iż zdarzenie zostało spowodowane z winy pracownika, a tym samym nie jest wypadkiem przy pracy, należy skierować sprawę do Sądu celem określenia przyczyn wypadku oraz sprostowania protokołu powypadkowego.

W sytuacji wystąpienia ciężkiego wypadku przy pracy powinna zostać powiadomiona Inspekcja Pracy oraz Prokuratura. Niezbędny jest także kontakt z Adwokatem, który pozwoli poszkodowanemu przejść przez procedurę sądową, a następnie uzyskać odpowiednie odszkodowanie od pracodawcy. Pracownik może skutecznie żądać przed sądem pracy, aby pracodawca sprostował niekorzystne dla niego zapisy protokołu powypadkowego.

 

JAKIE ZDARZENIA STANOWIĄ WYPADEK PRZY PRACY?

Definicja wypadku konstruuje jego pojęcie za pomocą trzech elementów : nagłości zdarzenia, przyczyny zewnętrznej i związku z pracą. Ustawa choć posługuję się pojęciem przyczyny zewnętrznej nie definiuje go. Dokonując wykładni literalnej za przyczynę zewnętrzną należy uznać każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny wywołać szkodliwe skutki w organizmie człowieka. (choćby nie stanowił on jednocześnie uszczerbku na zdrowiu). Tak sformułował przyczynę zewnętrzną Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie o sygn. akt II UKN 87/99 (OSNAP 2000/20/760)

W uzasadnieniu wyroku z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie II UKN 529/97 (OSNAP 1999/4/144) Sąd Najwyższy dodatkowo wyjaśnił, że w tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, ale także siły przyrody, a nawet praca i czynności samego poszkodowanego. Przeciwieństwem przyczyny zewnętrznej jest zaś przyczyna wewnętrzna Jeżeli zdarzenie nie zostało spowodowane przyczyną wewnętrzną to jest ono wypadkiem przy pracy.

Przyczynę zewnętrzną należy zatem rozumieć jako zaprzeczenie przyczyny wewnętrznej. Ustawa wypadkowa nie posługuje się także pojęciem przyczyny wewnętrznej, które zostało wypracowane w doktrynie i orzecznictwie, a oznacza przyczynę wynikającą z wewnętrznych właściwości organizmu poszkodowanego. Za taki zaś może być uznany jedynie czynnik chorobowy (czyli anormalna cecha organizmu) właściwy temu poszkodowanemu, który uległ danemu wypadkowi i który to czynnik sam w sobie spowodował uraz. Dla przykładu można wskazać atak padaczkowy, zawał serca, omdlenie nie wywołane warunkami pracy.

W orzecznictwie podkreśla się także, iż przyczyna zewnętrzna nie musi być przy tym wyłączną przyczyną wypadku. Wystarczy, że przyczyni się ona jedynie do powstania uszczerbku na zdrowiu.

 

JAKICH ŚWIADCZEŃ MOŻESZ DOMAGAĆ SIĘ W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY?

Podstawowe świadczenia, które przysługują poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy określa ustawa „o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych” z dnia 30.10.2002 roku. Należy do nich m.in. :


• jednorazowe odszkodowanie dla poszkodowanego albo członków rodziny zmarłego ubezpieczonego;

• renta chorobowa;

• zasiłek wyrównawczy;

• zasiłek chorobowy

• świadczenie rehabilitacyjne;

• renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego;

 

Nie jest to jednak zamknięty katalog świadczeń, które przysługują poszkodowanemu albo jego rodzinie. Poszkodowany ma także prawo do:

• renty

• zadośćuczynienia

od firmy ubezpieczeniowej w której pracodawca miał wykupioną polisę.

 

Poszkodowani nie wiedząc o możliwości dochodzenia świadczeń od Ubezpieczyciela rezygnują z środków pieniężnych, które są niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji.
Nie ograniczaj się do świadczeń przyznanych przez ZUS, skontaktuj się z Prawnikami Naszej Kancelarii, którzy pomogą uzyskać Ci dodatkowe środki pieniężne.

 

NIE POZWÓL PRACODAWCY ZATUSZOWAĆ OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Szczególnie istotna jest szybkość działania. Kontakt z Adwokatem pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania oraz zabezpieczenie szerokiego materiału dowodowego poprzez odpowiednie działania procesowe, co w konsekwencji będzie miało decydujące znaczenie przy ustalaniu okoliczności zdarzenia oraz odpowiedzialności pracodawcy.


Zespół powypadkowy w sporządzonym protokole powypadkowym powinien stwierdzić, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy oraz czy zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń z ustawy wypadkowej. Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku ( w tym odszkodowania), wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

 

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI DOZNAŁEŚ WYPADKU PRZY PRACY?


1. Skontaktuj się z Prawnikami Naszej Kancelarii – doradzimy jakie działania powinieneś/aś podjąć w pierwszej kolejności, NIE CZEKAJ – KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI MOŻE UTRUDNIĆ POŹNIEJSZE POSTĘPOWANIE

2. Zgromadź dokumentację z wypadku – notatkę BHP , protokół powypadkowy – jeśli masz zastrzeżenia do protokołu nie podpisuj go albo zaznacz na nim odpowiednie uwagi.

3. Zgromadź dokumentację medyczną – jeśli stanowi to problem, Nasi Adwokaci podejmą odpowiednie działania celem jej uzyskania.

 

W PRZYPADKU PYTAŃ NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ – DANE ADRESOWE I TELEFONICZNE ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE KONTAKT.

 

adwokat Damian Kuchta

zobacz także:

Lista aktualności

<< <
1 2
>
kontaktzadzwoń
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Więcej w polityce cookies.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia